Com fer-se soci:

Per poder ser soci d'NPK s'han de complir diversos requisits obligatoris:

 

- L'edat mínima per ser soci de l’Associació NPK és de 21 anys.

- No s’admetrà ningú que no tingui a un soci ja membre de l’associació: aquesta persona haurà d’avalar la condició de consumidora de cànnabis del nou soci.

- Cal tenir el DNI o passaport en vigor.

- Ser consumidor de cànnabis en qualsevol forma (medicinal o lúdica).

- Per sol·licitar l’ingrés d’un nou soci, el soci avalador haurà de programar una cita prèvia a recepció.

- No existeix la possibilitat de visitar el club abans de fer-se soci.

  

Si el nou soci desitgés fer un ús terapèutic del cànnabis, no necessita tenir un soci avalador. En el seu lloc, ha d’acreditar amb un document oficial mèdic que pateix alguna de les següents malalties o dolències:

 

• Nàusees i/o vòmits

• Anorèxia i/o caquèxia

• Espasticitat

• Síndrome de Tourette i altres malalties del moviment

• Dolor

• Picor

• Glaucoma

• Epilèpsia

• Asma

• Dependència i síndrome d'abstinència

• Símptomes psiquiàtrics

• Hiperactivitat / TDAH

• Malaltia d'Alzheimer

• Malalties autoimmunes, inflamatòries i/o al·lèrgiques

 

Normes de convivència

• Tots els socis i sòcies han de tenir coneixement i complir les normes de convivència del règim intern de l'Associació NPK.

 

• Les instal·lacions de l'Associació són d'ús únic i exclusiu per als socis i sòcies.

 

• L'edat mínima per a la inscripció és de 21 anys.

 

• Per sol·licitar l'ingrés d'un nou soci, els socis avaladors hauran de programar una cita prèvia. Cal consultar a la recepció.

 

• Els socis avaladors seran responsables del comportament dels seus socis avalats.

 

• Per a la inscripció, el nou soci haurà d'aportar el seu DNI o passaport en vigor.

 

• Faltar a la veritat a les dades personals a la inscripció suposa una falta molt greu.

 

• El carnet de soci de l'Associació és personal i intransferible. Cedir-lo suposa una falta molt greu.

 

• Els socis es comprometen a una sèrie d'obligacions en la sol·licitud d'ingrés. L'incompliment suposarà una falta molt greu.

 

• Els socis no podran adquirir la seva part del cultiu col·lectiu fins que la sol·licitud sigui aprovada per la Junta Directiva.

 

• Després de tres mesos sense renovar la quota, l'estat del soci passa a ser inactiu.

 

• A l'Associació no es discrimina a ningú pel seu sexe, raça, orientació sexual o religió. Preval una atmosfera de respecte i tolerància gràcies a la col·laboració de tots els socis i sòcies. Qualsevol comportament inadequat dins de les instal·lacions suposarà una falta greu.

 

• Intentem mantenir ordre i pulcritud. Deixem l'Associació com ens agradaria trobar-la.

 

• El cultiu col·lectiu és d'ús exclusiu per als socis. Utilitzar-lo per tercers aliens a l'Associació suposarà una falta molt greu i l'expulsió immediata.

 

• Els socis no podran sortir a la via pública amb la seva part del cultiu col·lectiu ni consumint cap tipus de beguda alcohòlica.

 

• No s'han de crear aglomeracions a la porta de l'Associació abans de l'obertura de portes.

 

• No s’ha de aparcar en els passos de vianants. Intentem entre tots no molestar els veïns.

 

• Prohibit el consum o tràfic de qualsevol substància prohibida en l'Associació. Suposa una falta molt greu i l'expulsió immediata.

 

• No informar d'haver estat sancionat segons l'article 25.1 de la Llei Orgànica 1/1992 o d'haver estat imputat pel delicte tipificat a l'article 368 del Codi Penal suposaria una falta molt greu.

 

• L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes de convivència tindrà com a conseqüència la imposició d'una falta lleu, greu o molt greu, tant pel soci en qüestió com pel seu soci avalador.

 

• Les faltes lleus o greus tenen com a conseqüència la retirada del carnet de soci pel període que la Junta Directiva consideri convenient.

 

• Les faltes molt greus suposaran l'expulsió immediata de l'Associació.

Aquest és el nostre horari:

• Dilluns de 16:00 a 23:00 hores

• Dimarts de 16:00 a 23:00 hores

• Dimecres de 16:00 a 23:00 hores

• Dijous de 16:00 a 23:00 hores

• Divendres de 16:00 a 24:00 hores

• Dissabte  de 12:00 a 24:00 hores

• Diumenge de 12:00 a  23:00 hores

• Festius i dies especials (cap d'any, Sant Joan, etc.): Consultar horari

Ahora también puedes informarte sobre todo lo relativo a nuestra asociación a través de las redes sociales.